Anlegg og enterprise

Anlegg og enterprise – tverrfaglig kompetanse satt i system


Vi leverer komplette energi- og miljøløsninger i forbindelse med nybygg eller større rehabiliteringer. Vi står for prosjektering og gjennomføring fram til ferdig anlegg.

Sanitær

Varme

Kjøling

Prosess

anlegg

Prosjektgjennomføring

Prosjektgjennomføring har vært AOG sitt sentrale virksomhetsområde gjennom mange år. Vi jobber innenfor alle aktuelle entrepriseformer, fra byggherrestyrte entrepriser med offentlige anbud, via totalentrepriser til samhandlingsprosjekter med byggherre eller utbygger. Vår kompetanse og erfaring bidrar til merverdi for alle involverte i prosessen.

Vi gjennomfører prosjekter med sterkt fokus på ledelse, både på prosjektledernivå og anleggsledelse. Våre dyktige baser og håndverkere sørger for en god kvalitetsmessig gjennomføring, med målsetting om at det ikke skal være reklamasjoner på våre leveranser og tjenester.

Myndighetene stiller stadig strengere miljøkrav. Dette innebærer at både bolig- og næringsbygg skal bruke mindre energi til oppvarming, og at energikildene i økende grad skal være fornybare. Dette påvirker valg av oppvarmingsløsninger, der vannbårne systemer etter hvert får en hovedrolle.

Vi har levert mange ulike løsninger, og kan bidra med vår kompetanse og erfaring når det gjelder å velge den optimale løsning for ditt bygg. Vi vil også kunne hjelpe deg med søknad om økonomisk støtte fra Enova til gode energitiltak i både nye og eksisterende bygg.

I samarbeid med vår søsterbedrift TEVAS gjennomfører vi totaltekniske leveranser, det vi står for alle tekniske arbeider – rør, ventilasjon og elektro. Dette er en entrepriseform som stadig flere byggherrer ser fordeler i; ett kontaktpunkt og funksjonsansvar for alle teknisk fag.

Ta kontakt med oss eller TEVAS for å få vite mer om denne entrepriseformen!

Har du spørsmål knyttet til våre tjenester eller produkter, ikke nøl med å ta kontakt med oss på e-post eller telefon for en hyggelig og uforpliktende prat.