Åpenhetsloven

Åpenhetslovens hovedformål er å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester.

AOG  og resten av Allier Gruppen jobber bevisst rundt aktsomhetsvurdering for våre leverandører

Fra 1. juli 2022 trådte åpenhetsloven i kraft i Norge. Lovens formål er å fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og arbeidsforhold, samt å sikre forbrukerne, organisasjonene, fagforeninger, journalister og andre tilgang til informasjon.

Allier Gruppen er en av eierne i alliansen Konekta. Alle leverandør- og grossistavtaler som går gjennom alliansen blir ivaretatt av Konekta sit servicekontor på vegne av alliansens eierselskaper.

AOG og resten av Allier Gruppen har i alle våre samarbeidsavtaler “Code of Conduct” som omhandler etiske retningslinjer og menneskerettigheter.

Aktsomhetsvurdering som en kontinuerlig prosess:                                                                           

  • I henhold til den nye Åpenhetsloven jobber vi bevisst med å kartlegge og vurdere eventuelle negative påvirkninger/skader i egen virksomhet, leverandørkjede og forretningsforbindelser, og eventuelt forebygge, redusere eller stanse dette.

Aktsomhetsvurdering av leverandører:

  • Konekta sine leverandører blir ivaretatt av alliansen på vegne av alliansens 10 eierselskaper
  • Interne leverandører blir ivaretatt per virksomhet i Allier Gruppen

Informasjon og innsyn:

  • Vi jobber med aktsomhetsvurderingen og den årlige redegjørelsen vil publiseres her innen 30. juni hvert år.

Henvendelser: (Besvares innen 3 uker, eller 2 mnd. hvis opplysninger må innhentes fra leverandører)

© AOG - Anders O. Grevstad AS
Utviklet av:
pencilphone-handsetmap-marker linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram