Åpenhetsloven

Åpenhetslovens hovedformål er å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester.

AOG  og resten av Allier Gruppen jobber bevisst rundt aktsomhetsvurdering for våre leverandører

Fra 1. juli 2022 trådte åpenhetsloven i kraft i Norge. Lovens formål er å fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og arbeidsforhold, samt å sikre forbrukerne, organisasjonene, fagforeninger, journalister og andre tilgang til informasjon.

Allier Gruppen er en av eierne i alliansen Konekta. Alle leverandør- og grossistavtaler som går gjennom alliansen blir ivaretatt av Konekta sitt servicekontor på vegne av alliansens eierskaper.

AOG og resten av Allier Gruppen har i alle våre samarbeidsavyaler "Code of Conduct" som omhandler etiske retningslinjer og menneskerettigheter.

 

Aktsomhetsvurdering som en kontinuerlig prosess:

  • I henhold til den nye Åpenhetsloven jobber vi bevvist med å kartlegge og vurdere eventuelle negative påvirkninger/skader i egen virksomhet, leverandørkjede og forretningsforbindelser, og eventuelt forebygge, redusere eller stanse dette.

 

Aktsomhetsvurdering av leverandører:

  • Konekta sine leverandører blir ivaretatt av alliansen på vegne av alliansens 10 eierselskaper.
  • Interne leverandører blir ivaretatt per virksomhet i Allier Gruppen.

 

Informasjon og innsyn:

 

Henvendelser:

(Besvares innen 3 uker, eller 2 mnd. hvis opplysninger må innhentes fra leverandører.)

© AOG - Anders O. Grevstad AS
Utviklet av:
pencilphone-handsetmap-marker linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram