Fusjonering Anders O. Grevstad AS og Kaliber AS

Anders O. Grevstad AS (AOG) og Kaliber AS er begge heleide datterselskaper av Allier AS.

Kaliber sitt virksomhetsområde har vært innen VAO (vann-, avløp- og overvann), samt prefabrikkering og sveising av rørsystemer i karbonstål, rustfritt og PE materialer.

AOG er en totalteknisk rådgivende VVS-entreprenør. I tillegg til sanitæranlegg, varme- og kjølesystemer, sprinkler og ventilasjon, vil selskapet øke sin aktivitet innen industri, havbruk og VAO.

Selskapenes virksomhet er delvis overlappende, og Allier konsernets ledelse har vurdert at en felles drift av selskapene vil fremme konsernets virksomhet som en helhet. Formålet med fusjonen er således å forenkle selskapsstrukturen i konsernet, samt styrke satsningen innen industri, havbruk og VAO.

Fusjonen er gjennomført ved at Anders O. Grevstad AS har overtar eiendeler, rettigheter og forpliktelser fra søsterselskapet Kaliber AS.

For eventuell ytterligere informasjon, kontakt:

Konsernsjef: Jorunn Vikdal Løyning, tlf. 414 23 381, e-post; jorunn.vikdal.loyning@allier.no
Adm. direktør AOG: Frank Utne, tlf. 480 19 232, e-post; frank.utne@grevstad.no

© AOG - Anders O. Grevstad AS
Utviklet av:
pencilphone-handsetmap-marker linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram