Brannsikring

Sprinkleranlegg

Vått sprinkleranlegg:
Vått sprinkleranlegg består av rørnett som er fylt med vann under trykk og koblet til sprinklerhodene.
Når en brann utløser et sprinklerhode, åpnes sprinklerventilen, alarm utløses og vannet strømmer umiddelbart ut av sprinklerhode for å slokke brannen eller begrense brannspredningen.

Tørt sprinkleranlegg:
Dette systemet benyttes der det er fare for frost.
Rørnettet er trykksatt med luft fra en kompressor.
Lufttrykket sikret at vannet står frem til sprinklerventilen. Når en brann utløser et sprinklerhode, strømmer luften ut gjennom sprinklerhodet og lufttrykket forsvinner i rørnettet.
Sprinklerventilen åpner nå og vann strømmer ut i rørnettet og strømmer ut av sprinklerhodet.

Boligsprinkleranlegg:
Sprinkleranlegg for bolig er som hovedregel fylt med vann, og fungerer likt som vått sprinkleranlegg.
Boligsprinkleranlegg er i første rekke et personsikringsanlegg, det vil si at det primært skal sikre at personer kan rømme bygningen på en sikker måte slik at tap av liv unngås.

Vanntåkeanlegg

På grunn av høyt trykk i vanntåkeanlegg er det vanligvis nødvendig med en pumpesentral. 
Vanntåkeanlegg består et rørnett med vann under trykk og koblet til vanntåkedyser.
Når en brann utløser en dyse, åpnes ventil på sentral, pumpen starter og vannet strømmer umiddelbart ut av dyse for å slokke brannen eller begrense brannspredningen.
Vanntåkeanlegg bruker mindre vann og er spesielt godt egnet der det er liten vannmengde tilgjengelig for slokkevann.

Tørt anlegg: Benyttes for områder/arealer med frostfare.

Boliganlegg: Vanntåkeanlegget er primært for å sikre at personer i bygget kan rømme bygget på en sikker måte.

Spesialanlegg

Deluge-anlegg:
Deluge-anlegg benyttes på spesielle riski hvor det ønskes mye vann umiddelbart.
Deluge-løsninger er ideelle for områder med høy risiko for brann, som kjemiske anlegg, olje- og gassindustrien, energianlegg og industrielle fasiliteter.
Vi tilbyr skreddersydde Deluge-systemer som gir pålitelig og effektiv beskyttelse mot brann.

Pre-action anlegg:
Et pre-action sprinkleranlegg er en type brannslokkingsanlegg som brukes i områder der utilsiktede vannutløsninger medfører høyt skadeomfang på grunn av spesielt utstyr/innredning.
Dette systemet fungerer ved å ha et to-trinns deteksjonssystem for å utløse vannet,
pre-action-ventilen styres av detektorer via brannalarmsentralen.

Skumanlegg:
Skumanlegg er en type slokkeanlegg som brukes der slokkeanlegg bare med vann ikke er tilstrekkelig eller ikke bør brukes.
Disse systemene fungerer ved å frigjøre en skumblanding fra skumtank, som via skumblander, sprinklerventil og sprinklerhoder eller egne skumgeneratorer i tak.
Løsning som har evnen til å kvele brannen ved å danne et lag på overflaten som hindrer oksygen fra å nå brannen. 
Skumanlegg brukes ofte i områder der det er en høy risiko for branner som involverer brennbare væsker eller stoffer som ikke kan slokkes effektivt med vanlig vann.

Gasslokkeanlegg

Gasslokkeanlegg:
Gasslokkeanlegg benyttes i arealer som datasentral/serverrom, arkiver, olje-/gassinstallasjoner, etc. hvor det ikke er ønskelig med vann/væske som slokkemiddel, men hvor hurtig reaksjon fra slokkeanlegg er viktig.
Når gasslokkeanlegg benyttes, må det etableres en mulighet for evakuering av overtrykk i rommet som oppstår når gasslokkeanlegg oppstår.
I et Novec-anlegg oppstår det også først et undertrykk som det må tas hensyn til.

Inergen-anlegg:
Inergen brukes som brannslokkingsanlegg for å slokke branner ved å redusere oksygenkonsentrasjonen i et rom til et nivå som er for lavt for å opprettholde forbrenning.
Inergen-anlegg består av trykksatte kontainere/flasker (200/300bar) med Inergen

Novec-anlegg:
Novec-gasslokkeanlegg fungerer ved å absorbere varmen fra brannen og redusere oksygenkonsentrasjonen til et nivå som ikke støtter forbrenning.
Kontainere/flasker er fylt med væske og trykksatt (25/42/70Bar) med nitrogen som drivgass og tilføres rommet i gassform.

Regelverk vi følger:

NS-EN 12845
NS-EN 14972
NS-EN 16925
NFPA 13
NFPA 13R
FM Global
© AOG - Anders O. Grevstad AS
Utviklet av:
pencilphone-handsetmap-marker linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram