Sprinkler

AOG er sentralt godkjent i tiltaksklasse 3, og har alle godkjenninger i FG's system for godkjente sprinklerfirma.

Vi prosjekterer og monterer komplette slukkeanlegg for boliger, kontorlokaler og industribygg. Erfaringer viser at 97 % av alle branner slokkes eller kontrolleres i bygninger med sprinkleranlegg. Anlegg av denne typen bidrar til å stoppe brannen i en tidlig fase, og medfører dermed et minimalt skadeomfang. Virksomheten kan ofte fortsette som normalt etter kort tid.

Installasjon av sprinkleranlegg gjør bygningen mer praktisk og brukervennlig, og skaper større muligheter for åpne og mer fleksible arealer. I fellesskap kan vi brannsikre din virksomhet både i forhold til dagens situasjon, og tilrettelegge for eventuelle fremtidige endringer eller utvidelser. Vår sprinkleravdeling har FG-godkjenning og kan foreta kontroll av prosjektering og installasjon utført av andre entreprenører.

Alle sprinkleranlegg skal kontrolleres årlig, i tillegg til periodiske tester utført av eier eller bruker. På den måten har du garanti for at anlegget til enhver tid fungerer optimalt. En serviceavtale for slike kontroller kan tegnes ved avdelingen.

© AOG - Anders O. Grevstad AS
Utviklet av:
pencilphone-handsetmap-marker linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram