Rehabilitering og vedlikehold

Alle tekniske installasjoner har behov for regelmessig vedlikehold og oppgradering. Erfaring viser også at det er mest lønnsomt med forebyggende vedlikehold, for å unngå havari og driftsstans på anleggene. Vi skreddersyr vedlikeholdsavtaler for det enkelte bygg og kunde, og for alle tekniske anlegg.

Faste tekniske installasjoner har etter nye regler (2009) en avskrivningstid på 10 år (10% pa), mot tidligere 50 år som for bygget (2% pa). Reglene gjelder både for nybygg og ved rehabilitering av eksisterende bygg.

En antatt gjennomsnittlig levetid for tekniske installasjoner er på 20 år. Den virkelige levetiden avhenger av kvaliteten på installasjonen, brukstid og vedlikehold. De nye reglene gjør det mer skattemessig attraktivt for en byggherre å oppgradere de tekniske anleggene, og kanskje investere i en høyere kvalitet som gir lavere driftskostnader. Vi kan bidra med å finne de rette løsningene.

Rehabilitering

I forbindelse med rehabilitering av eksisterende bygg, dukker det ofte opp utfordringer, ikke minst når det gjelder tekniske anlegg. Det må gjøres vurderinger om hva som fortsatt kan benyttes, tas hensyn til nye krav fra brukere og myndigheter, avklare plassbehov og bestemme endelig utforming og omfang. Ikke minst er det da viktig å ha fokus på energieffektive løsninger og produkter.

Vi ønsker å være en samarbeidspartner i denne prosessen, og kan bidra med vår kompetanse og erfaring. Vi har kunnskap om alle tekniske fag, og vet hva som er viktig for at det samlede resultat skal bli best mulig. Vi står for både planlegging, prosjektering og montering. Dersom det gjennomføres tiltak som gir gode miljø- og energigevinster, har Enova støtteordninger for dette. Vi kan være behjelpelig med å informere om muligheter og eventuell søknad om slik støtte.

Vi kan også hjelpe til i forbindelse med energimerking av bygg, tilstandskontroller og klimaanalyser.

For totalrenovering av bad har vi et eget konsept Plussbad.

Vedlikeholdsavtale

De tekniske installasjonene utgjør i mange tilfeller 30-50% av den totale byggekostnaden, og er således viktig å ta vare på. I mange tilfeller er anleggene i drift døgnet rundt, og har kritiske funksjoner å ivareta.

Ved å ha en fast avtale med et avklart arbeids- og ansvarsomfang, sikres disse verdiene på en god måte. I tillegg gir det en trygghet for at anleggene fortsetter å fungere etter hensikten, og sikrer fornøyde leietagere og brukere. Det gir også bedre økonomisk oversikt, og forutsigbare driftskostnader.

Etter hvert besøk utarbeides en rapport som oversendes kunde, og denne tjener også som en god dokumentasjon overfor myndigheter, forsikringsselskap og eventuelle kjøpere.

TekniWeb

© AOG - Anders O. Grevstad AS
Utviklet av:
pencilphone-handsetmap-marker linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram